Mgr. Lucia Živorová

Fyzikálny a chemický dej

Krížovka

Krížovku spusťíš tak, že klikneš na číslo v mriežke. Slová krížovky sa vpisujú do prázdnych bielych políčok vedľa kľúča. Potom klikni na "Potvrď odpoveď". Kľúče ku všetkým číslam sú zobrazené pod krížovkou. Ak nevieš odpoveď, môžeš kliknúť na "Poraď mi" a zobrazí sa ti ďalšie písmeno. Po vyplnení všetkých slov krížovky klikni na tlačidlo "Nahraj odpoveď".
1      2       3             
                    
         4             
       5               
      6                
                    
                    
                    
    7                  
   8                   
                    
    9                  
                    

Slová vodorovne:

1. Látky sa nemenia na iné látky
4. Látky sa menia na iné látky
6. Cukor sa na to premení po zahrievaní
8. Chemický dej, ktorý nám dáva teplo a svetlo
9. Spôsobuje skleníkový efekt

Slová zvisle:

1. Prebieha len v rastlinách
2. Nevyhnutný na dýchanie
3. Chemický dej, bez ktorého by sme neprežili
5. Vedľajší produkt pri spracovaní ropy
7. Drevo aj uhlie sa na to premenia po zhorení